PERILLE ASTI -HANKE

Ilmakuva Nuuksio

 

PERILLE ASTI -HANKE KEHITTÄÄ SAAVUTETTAVUUTTA RANTARAITILLA JA NUUKSIOSSA

Espoo Marketing Oy:n ja yhteistyökumppaneiden Perille Asti -hanke käynnistyi syyskuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Espoossa saavutettavuutta parannetaan Rantaraitin ja Nuuksion näkökulmista.

”Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden ja asukkaiden pääsyä luonto- ja elämyskohteisiin Nuuksiossa ja Rantaraitilla. Espoon kaupungin päätös kaupunkipyörien lisäämisestä on hieno avaus ja tulee olemaan läsnä myös Rantaraitin asiakaspolkuja suunniteltaessa”, toteaa projektipäällikkö Karoliina Korpela Espoo Marketingista.

Hankkeessa tavoitellaan markkinalähtöisiä, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja erityisesti matkailualan yritysten hyödynnettäväksi.

Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2017-2019. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.
Hankkeen kohdealueet ovat Espoossa Nuuksio ja Rantaraitin alue, Vantaalla matkailukohteet ja Aviapolis sekä Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueet. Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki.

 

Ajankohtaista

 

20.12.

KOKEILTAVIEN RATKAISUJEN HANKINTA RANTARAITIN SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMISEKSI

Espoo Marketing Oy etsii uusia ratkaisuja Rantaraitin kävijöiden tarpeisiin ja alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Tarjouspyyntö on avoinna 1.2.2019 asti.

Kokeilut ovat osa Perille asti -hanketta, jossa haetaan uudenlaisia liikkumisen palveluja sekä ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkävijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nyt avautunut tarjouspyyntö keskittyy Espoossa Rantaraitin saavutettavuuteen.

TAVOITTEENA SUJUVASTI METROLLA MERELLE JA SAARIIN

Rantaraitille haetaan neljää ratkaisua kokeiluun kesäkaudelle 2019. Kokeiluaika on minimissään 1,5 kk ajanjaksolla 1.5.-31.8.2019. Yhden kokeiluhankinnan arvo on enintään 9 000 euroa ja hankintojen arvo on yhteensä enintään 36 000 euroa.

Tarjouspyynnöllä haetaan kokeiluun ratkaisuja, jotka parantavat Rantaraitin ja saariston saavutettavuutta.

Tarvitaan älykkäitä ratkaisuja siihen, miten vierailijat löytävät metroasemilta Rantaraitille ja sen läheisyydessä oleviin palveluihin sekä miten vierailijat pääsevät sujuvammin Espoon saariin ja löytävät alueen palveluista paremmin tietoa. Saariston ja Rantaraitin kaupallisten palveluiden haasteena on sesonkiluonteisuus. Tarvitaan kokeiluja, jotka mahdollistavat alueen palveluiden käyttöasteen nostamisen ja lisäävät alueen elävyyttä ja käytettävyyttä ja täydentävät nykyisiä saaristoyhteyksiä mieluiten myös sesongin ulkopuolella. Merellisestä Espoosta tulee voida nauttia myös veneettömien. Espoon Rantaraitti ja saaristo koetaan vetovoimaisena alueena. Kuitenkaan alueella ei ole varsinaisesti vierasvenesatamia tai -paikkoja. Rantaraitille tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat olemassa olevan resurssin hyödyntämisen ja kotisatamapaikan muuttamisen digitaalisesti vierasvenepaikaksi. Veneilijöitä hyödyttäisi erilaiset älykkäät ratkaisut, joiden avulla venesatamien täyttöasteesta saisi tietoa digitaalisesti.   

Rantaraitin ja saariston saavutettavuuden haasteet ovat moninaisia. Perille asti Rantaraitille työpajan sekä Metropolia ammattikorkeakoulun tutkimusten perusteella määriteltiin yleisiä kehityskohteita, joihin tällä tarjouspyynnöllä haetaan konkreettisia ratkaisuja kokeiltavaksi. Tässä esimerkkejä:

Haetaan Rantaraitille kokeiltavaksi uudenlaisia palveluita, jotka ratkaisevat mm.

Espoo Marketing Oy ja Perille asti -hanke tukevat kokeilujen toteuttamista järjestämällä tarpeen mukaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. Espoon kaupunki, HSL, alueen yritykset.

Tarjouspyyntö on suunnattu yrityksille, jotka tarjoavat saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua. Tarjoukset arvioidaan yksinomaan tarjouspyynnön ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Kaikilla tarjouskilpailuun osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda oma ratkaisu yrityskohtaiseen sparraukseen, jossa voidaan tarkastella ratkaisua Rantaraitin näkökulmasta. Tilaisuudet järjestetään 9.1. klo 13-15.00, 10.1. klo 08.00-13.00 ja 16.1. klo 12.00-16.00 osoitteessa A Grid, Otakaari 5A, Espoo. Yritys varaa itse aikansa etukäteen viimeistään kaksi päivää ennen haluttua sparrausajankohtaa sähköpostilla karoliina.korpela@espoo.fi. Aikaa on käytettävissä 25 min /yritys. Sparraustiimi on kaikille sama ja koostuu Espoon kaupungin ja Espoo Marketing Oy:n hankkeen edustajista. Sparraustilaisuudet ovat luottamuksellisia eivätkä vaikuta arviointiin.

Kokeiluhausta järjestetään infotilaisuus 11.1.2019 klo 9.00-11.00 osoitteessa Espoo Marketing Oy, A Grid, Otakaari 5A, Espoo. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä linkistä.

Tarjouskilpailuun liittyvät mahdolliset lisäkysymykset voi jättää sähköpostilla osoitteeseen karoliina.korpela@espoo.fi 14.1.2019 mennessä. Kaikki kysymykset vastauksineen kootaan yhteen ja julkaistaan 16.1.2019 tällä sivulla.

Jos koet, että ratkaisusi vastaa Rantaraitin saavutettavuuden haasteisiin, jätä tarjouksesi tarjouslomakkeella 1.2.2019 klo 12 mennessä sähköpostillakaroliina.korpela@espoo.fi. Tarjouspyyntö ja hakulomake liitteineen löytyvät alla olevien linkkien kautta. 

Tarjouspyyntö

Liite 1.           Yritystiedot

Liite 2.           Tarjouslomake

 

11.1.

Infotilaisuus Helsingin, Vantaan ja Espoon tulevista kokeiluista

Aika: 11.1.2019 klo 9.00-11.00
Paikka: Espoo Marketing kokoustila Mordor, A Grid, Otakaari 5A, Espoo
Kenelle: Yrityksille
ratkaisun tarjoajille ja alueen toimijoille

Millaisia uusia palveluja ja kokeiluja eri kaupungeissa haetaan ja miten kokeiluihin pääsee mukaan?

Perille asti -hanke etsii nopeiden kokeilujen kautta uusia liikkumisen ratkaisuja matkailijoiden ja asukkaiden käyttöön Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Yrityksille suunnatussa infotilaisuudessa kerrottiin kolmen kaupungin tulevista kokeiluista.

Espoossa haetaan kokeiltavaksi ratkaisuja Rantaraitin saavutettavuuden kehittämiseksi

Helsingissä  haetaan ratkaisuja kokeiltavaksi Jätkäsaaren asukkaiden liikkumisen helpottamiseksi.

Vantaalla haetaan uusia ratkaisuja työmatkaliikkumiseen sekä matkailukohteiden saavutettavuuden kehittämiseksi

Tilaisuuden esitykset:

Perille asti -hankkeen esittely, Anu Peltola

Rantaraitin esittely, Lennart Pettersson

Rantaraitin kokeiluhaku, Karoliina Korpela

Jätkäsaaren kokeiluhaku, Janne Rinne

Vantaan kokeiluhaku, Anu Peltola

Lisätietoja: karoliina.korpela@espoo.fi

 

19.12.

Infotilaisuus Espoon, Helsingin ja Vantaan tulevista kokeiluista

Aika: 17.12.2018 klo 14.00-16.00
Paikka: Clarion Hotel Helsinki (Tyynenmerenkatu 2, Helsinki)
Kenelle: Yrityksille ja kehittäjille

Perille asti -hanke etsii nopeiden kokeilujen kautta uusia liikkumisen ratkaisuja matkailijoiden ja asukkaiden käyttöön Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. 

Yrityksille suunnatussa infotilaisuudessa kerrottiin kolmen kaupungin tulevista kokeiluista. Espoo hakee uusia liikkumisen ratkaisuja Rantaraitille, Vantaa Aviapoliksen alueelle ja Helsinki Jätkäsaareen. Info-osiossa kerrottiin, millaisia uusia palveluja ja kokeiluja eri kaupungeissa haetaan ja miten kokeiluihin pääsee mukaan. Tapahtuma oli maksuton. 

Kokeiluhaku Rantaraitille, Karoliina Korpela

 

27.11.

Perille asti Rantaraitille -aamupäivä

Aika: 30.10.2018 klo 9-12.00
Paikka: Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo
Kenelle: Rantaraitin toimijoille

Tilaisuudessa kuultiin, mitä Rantaraitilla tapahtuu kaupungin toimesta ja mitä mahdollisuuksia Rantaraitin yrityksillä on hyötyä Perille asti -hankkeesta. Rantaraitilla on toteutettu Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta useampi tutkimus, joiden tuloksiin nyt tutustuttiin. Tilaisuudessa kuultiin myös matkaopasapplikaatio Tripsterin mahdollisuuksista sekä suurta huomiota herättäneiden kaupunkisoutuveneiden ensimmäisestä kaudesta.

Lopuksi työstettiin yhdessä saavutettavuuteen ja viestintään liittyviä kehitysmahdollisuuksia ja Rantaraitin toimijat saivat täyttää kyselyn omista tarpeistaan saavutettavuuden ja digitaalisen saavutettavuuden kehittämisen suhteen.


Päivän esitykset:

Perille asti -hankkeesta ja sen mahdollisuuksista yrityksille, Karoliina Korpela, Espoo Marketing Oy

Mitä kuuluu Rantaraitti? Lennart Pettersson ja Suvi Kajamaa, Espoo Marketing Oy

Kaupunkisoutuveneiden ensimmäinen kausi, Kristian Raij, Skipperi Oy

Tutkimustietoa Rantaraitilta, Kaija Haapasalo, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Rantaraitti mukana Tripsterissä, Heli Hidén, Espoon kaupunki

Työpajan tulokset

 

Kiitos kaikille osallistuneille!

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu Perille asti Rantaraitille -päivän työpajatulokset ja johtoryhmän tapaamisen (24.10.2018) keskustelut huomioiden. Toimintasuunnitelma vaatii vielä rahoittajan hyväksynnän hankesuunnitelman muutokselle.

 

5.9. 

Lehdistötiedote: Uusia palveluita Nuuksion kansallispuiston kävijöille

Espoo Marketing Oy:n koordinoima Perille asti -hanke kokosi keväällä 2018 Nuuksion alueen matkailutoimijat sekä älyliikennetoimijat yhteen miettimään alueen saavutettavuuden haasteita ja niihin ratkaisuita. Tuloksena Nuuksiossa pilotoidaan tulevan syksyn aikana kahta erilaista uutta ratkaisua: kamerajärjestelmää pysäköinnin suunnittelun helpottamiseen sekä Nuuksioon.fi-palvelua Nuuksio-retken ja reittien suunnitteluun julkisilla liikkuen.

Lue koko tiedote >>


20.8.2018

Nuuksion kokeilut käynnistyvät

Parkkihaukka -kamerat Kattilaan ja Haukkalammelle

Pysäköimisen kansallispuistossa voi pian suunnitella entistä paremmin tarkistamalla etukäteen tilanteen Parkkihaukka-kameroista, jotka nousevat parkkipaikoille elokuun lopulla. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa kamera- ja tiedotusjärjestelmän. 

Uusi Nuuksioon.fi -palvelu julkisilla liikkuville

Palvelun avulla voi suunnitella Nuuksio-retken julkisilla liikkuen, löytää uusia reittiyhdistelmiä sekä tutustua luonnonihmeisiin ja palveluihin reitin varrella. Palvelun toteuttaa Tietotemput Oy.

Palvelut ovat osa Perille asti -hankkeen Nuuksion saavutettavuutta parantavia kokeiluja.

Tiedotustilaisuus uusista palveluista järjestetään Suomen luontokeskus Haltiassa 5.9. klo 10.


8.6.2018

Nuuksion kokeilut kesäksi ja syksyksi valittu

Visit Espoon Perille asti -hankkeessa on valittu Nuuksion saavutettavuutta kehittävien ratkaisujen kokeilut kesälle ja syksylle. Kokeilut kehittävät mm. Nuuksion sisäistä liikennettä, luovat uudenlaisia palveluita matkan ja reittien suunnitteluun kansallispuistossa sekä helpottavat parkkialueiden ruuhkien reaaliaikaisessa tiedottamisessa.

Sukkulabussilla Haltialta Haukkalammelle

Ensimmäisenä kokeilun käynnistää Natura Viva Oy, joka operoi 8.6. lähtien päivittäistä sukkulaliikennettä Haltian ja Haukkalammen välillä. Yhdensuuntaisen matkan hinta on 5 € ja minibussi liikennöi väliä puolen tunnin välein. Ensimmäinen lähtö tapahtuu aamulla Haltiasta klo 9.30 ja viimeinen lähtö Haukkalammelta illalla klo 18.15. Sen lisäksi minibussi liikennöi kerran päivässä välillä Kiasma-Haukkalampi-Kiasma. Lähtö Kiasmalta klo 8.30 ja paluukuljetuksen lähtö Haukkalammelta klo 18.15.  Tällöin yhdensuuntaisen matkan hinta on 15€ suunta.Kokeilu parantaa saavutettavuutta oleellisesti, sillä julkisilla bussiyhteyksillä Haukkalammelle liikkuneet ovat tähän saakka joutuneet kävelemään noin kaksi kilometriä bussipysäkiltä Haukkalammelle. Pilotointiaika: 8.-30.6.2018.

Tietoa parkkialueiden ruuhkista kameroiden avulla

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa kokeilun, jossa tutkitaan voisiko Nuuksion kansallispuiston parkkialueiden, erityisesti Haukkalammen ruuhkia tasata viestimällä parkkipaikkojen tilanteesta reaaliaikaisesti eri kanaviin. Kävijät voivat syksyllä Nuuksioon lähtiessä katsoa netistä millainen tilanne alueen parkkipaikoilla on ja ajaa suoraan sellaiselle paikoitusalueelle jossa näyttää olevan väljempää. Tämän toivotaan sujuvoittavan liikennettä ja vähentävän parkkipaikan etsimisestä johtuvaa turhaa ajelua. Pilotointiaika: 1.8.-31.10.2018.

Helpotusta retkipäivän suunnitteluun

Tietotemput Oy toteuttaa Nuuksioon.fi reittioppaan, josta voi hakea sekä käyttäjän toiveisiin sopivia reittejä kansallispuistosta että julkisen liikenteen reittisuunnitelmat kotiovelta. Karttapohjaiseen oppaaseen tulee myös Nuuksion alueen palveluita. Toteutus on selainpohjainen ja toimii sekä mobiilissa että kotikoneella. Pilotointiaika: 1.8.-31.10.2018.

Pilottien kehitystyö on käynnissä ja lisää tietoa on saatavilla, kun pilotoinnit etenevät. Natura Viva aloitti jo sukkulabussin liikennöinnin, joten tervetuloa kokeilemaan uutta palvelua!

Lisätiedot: Karoliina Korpela, projektipäällikkö, Perille asti -hanke /Espoo Marketing Oy, karoliina.korpela@espoo.fi, 043 827 3271.


18.4.2018 

Pilotoitavien ratkaisujen hankinta Nuuksion saavutettavuuden kehittämiseksi

Espoo Marketing Oy etsii uusia ratkaisuja Nuuksion kävijöiden tarpeisiin ja alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Tarjouspyyntö (katso alla olevat liitteet) on avoinna 18.5.2018 asti.

Kokeilut ovat osa Perille asti -hanketta, jossa haetaan uudenlaisia liikkumisen palveluja sekä ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkävijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nyt avautunut tarjouspyyntö keskittyy Espoossa Nuuksion saavutettavuuteen.

Tavoitteena sujuvasti perille asti Nuuksion luontoon ja reiteille

Nuuksioon haetaan kahdesta neljään pilotoitavaa ratkaisua kesäksi ja syksyksi 2018. Kokeiluaika on minimissään kolme kuukautta ajanjaksolla 8.6.-31.10.2018. Yhden pilotointijakson hinta on enintään 8 000 euroa ja hankintojen arvo on yhteensä enintään 33 000 euroa. Tarjoukseen sisältyy myös optio ratkaisujen pilotointien jatkohankinnasta kesälle 2019.

Tarjouspyynnöllä haetaan pilotoitavia ratkaisuja, jotka parantavat Nuuksion alueen ja kansallispuiston saavutettavuutta. Piloteilla etsitään uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja liikkumiseen Nuuksiossa. Haussa on älykkäitä ratkaisuja siihen, miten houkutellaan ihmisiä liikkumaan Nuuksioon muullakin kuin omalla autolla, miten järjestetään alueen sisäinen liikenne ja miten pysäköidään sekä miten viestitään niin, että kävijät saavat alueen palveluista ja mahdollisuuksista (esim. parkkipaikkojen täyttö) reaaliaikaista tietoa.

Nuuksion alueen saavutettavuuden haasteet ovat moninaisia. Perille asti -hankkeen järjestämien Metrolla metsään? -työpajojen perusteella määriteltiin yleisiä kehityskohteita, joihin tällä tarjouspyynnöllä haetaan konkreettisia pilotoitavia ratkaisuja. Tässä esimerkkejä:

Tarjouspyyntö on suunnattu yrityksille, jotka tarjoavat saavutettavuutta parantavia ratkaisuja. Useampi toimija voi myös yhdessä tarjota kokeilua. Tarjoukset arvioidaan yksinomaan tarjouspyynnön ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Espoo Marketing ja Perille asti -hanke tukee kokeilujen toteuttamista järjestämällä tarpeen mukaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. Metsähallitus, Suomen luontokeskus Haltia, HSL, Espoon kaupunki jne

Kaikilla tarjouskilpailuun osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda oma ratkaisunsa veloituksettomaan yrityskohtaiseen sparraukseen, jossa siitä keskustellaan Nuuksion toimintaympäristön näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään 3.-4.5.2018 klo 08.00-12.00 Espoo Marketing Oy:n toimitiloissa kokoustila Akvaariossa, osoitteessa Innopoli 2, Tekniikantie 14, Otaniemi. Yritys varaa itse aikansa 27.4.2018 mennessä sähköpostilla: suvi.kajamaa@espoo.fi 
Aikaa on käytettävissä 25 min./ yritys. Sparraustiimi on kaikille sama ja koostuu Metsähallituksen, Haltian ja Perille asti -hankkeen edustajista. Sparraustilaisuudet ovat luottamuksellisia. 

Tarjouspyynnön valmistelussa hyödynnettiin Metrolla metsään? -työpajoja. Niiden päätulokset on tiivistetty yhteenvetodokumenttiin Nuuksion saavutettavuuden haasteita. Dokumentti toimii tausta-aineistona ja ideoiden lähteenä ratkaisun tarjoajille (liite 3). 

Jos koet, että ratkaisusi vastaa Nuuksion saavutettavuuden haasteisiin, jätä tarjouksesi tarjouslomakkeella 18.5.2018 klo 14 mennessä sähköpostilla: karoliina.korpela@espoo.fi
Tarjouspyyntö ja hakulomake liitteineen löytyvät alla olevien linkkien kautta. 

Tarjouskilpailuun liityyvät mahdolliset lisäkysymykset voi jättää 26.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: karoliina.korpela@espoo.fi
Kaikki kysymykset vastauksineen kootaan yhteen ja julkaistaan 2.5.2018 tällä sivustolla.

Liitteet:

Lisätietoja: Perille asti -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela. 

Perille asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Rahoituksen myöntää Uudenmaan liitto. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset:
Mietin tämän projektin aikataulua, että jos 18.5. jätetään hakemukset, niin milloin mukaan valitut saavat tiedon päätöksestä? Toteuttamisaikaa ei jää kovin paljon, jos kokeilu pitäisi olla käynnissä jo 8.6. Onkohan tämä näin ajateltu?
Vastaus:
Kokeiluaika on minimissään kolme kuukautta ajanjaksolla 8.6.-31.10.2018.
Valitut pilottien toteuttajat ilmoitetaan arvioinnin jälkeen sähköpostitse kaikille tarjouksen jättäneille 25.5.2018 ja hankintapäätös tehdään pikimmiten. Hankintasopimukset allekirjoitetaan yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti, kuitenkin aikaisintaan 8.6.2018. Valitut pilottien toteuttajat voivat itse suunnitella pilotointijakson, kunhan se on minimissään 3 kuukautta välillä 8.6 - 31.10.2018.

 

Tapahtumat

Työpajat Nuuksion alueen saavutettavuuden kehittämiseksi 14.2., 6.3. ja 28.3.

Hanke järjestää työpajoja Nuuksion alueen saavutettavuuden kehittämiseksi. Työpajojen perusteella hanke toteuttaa syksyllä 2018 saavutettavuutta parantavia kokeiluja.

Työpaja 1. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 14.2 klo 9:00-12:00 Hotelli Nuuksiossa.
Tavoite: saavutettavuuteen liittyvien haasteiden ja tarpeiden määrittäminen.
Kohdennettu: Nuuksion alueella toimiville matkailuyrittäjille ja -toimijoille.

Työpaja 2. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 6.3. klo 12:30-16:00 Visit Espoon kumppanitapaamisen jälkeen Radisson Blu Espoossa Otaniemessä.
Työpaja järjestetään yhteistyössä Forum Virium Helsingin Perille asti -hankkeen kanssa.
Tavoite: törmäyttää liikkumisratkaisuja tarjoavia yrityksiä matkailuyrittäjien ja -toimijoiden saavutettavuuteen liittyviin haasteisiin.
Kohdennettu: Nuuksion ja Jätkäsaaren alueella toimiville matkailuyrittäjille ja -toimijoille sekä ratkaisun tarjoajille.

Työpaja 3. Kutsu ja ilmoittautuminen

Työpaja järjestetään 28.3 klo 9:00-12:00 Suomen luontokeskus Haltiassa.
Tavoite: saada työpajasta speksejä tulevien kokeilujen hankintaa varten. Työpajassa työstetään saavutettavuuteen liittyviä haasteita yhdessä ratkaisujen tarjoajien kanssa.
Kohdennettu: Nuuksion alueella toimiville matkailuyrittäjille ja toimijoille sekä ratkaisun tarjoajille.

Perille asti -hanke tulee kilpailuttamaan työpajojen pohjalta ratkaisuntarjoajat, joista valitut pääsevät toteuttamaan kokeilun syksyllä 2018.

Lisätietoa linkeistä ja projektipäällikkö Karoliina Korpelalta.

Tervetuloa mukaan työpajoihin!

 

Perille asti -hankkeen infotilaisuus 30.1.2018

Aika: 30.01.2018 klo 9.00-11.00
Paikka: Näyttely- ja infotila Laituri (Narinkka 2, Kamppi, Helsinki)

Tilaisuus on tarkoitettu liikkumispalveluja ja -ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä matkailualan toimijoille.

Tapahtuma alkaa Perille asti -hankkeen tiiviillä esittelyllä. Kahvin jälkeen pohdimme työpajoissa, millaiset kokeilut olisivat hyödyllisiä ja houkuttelevia eri toimijoille. Mitkä ovat kohdealueiden liikkumisen keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet? Millaisilla liikkumispalveluilla ja ratkaisuilla niihin voitaisiin vastata?

 

 

 

Yhteystiedot:

Karoliina Korpela
projektipäällikkö
Perille Asti -hanke
Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo

Tel. +358 43 8273 271
karoliina.korpela@espoo.fi