Helsingforsregionens trafik - HRT

Kollektivtrafik

Det är lätt att resa inom huvudstadsregionen. Det finns olika biljetter för olika resebehov.

Det är lätt att resa inom huvudstadsregionen. Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo bildar ett enhetligt kollektivtrafikområde med gemensamt biljettsystem. Det finns olika biljetter för olika resebehov. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen. Mer information om trafikmedel, biljettyper och pris finns på HRT:S webbsidor

Biljetter

HRT:s kollektivtrafikområde är delat i olika zoner:

1 = inre (Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda, Kyrkslätt eller Kervo-Sibbo zon)
2 = region (regionbiljett giltig i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda)
3 = hela området (biljett giltig i hela området Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt, Kervo och Esbo)
L = närområde (biljetten är giltig i alla andra HRT:s zoner förutom Helsingfors)
0 = spårvagn (giltig endast i spårvagn)

I automaterna, av föraren eller konduktören kan du köpa enkelbiljetter. I bussarna och i spårvagnarna gäller endast kontant men på närtågen går också de flesta debet/credit korten. 

Biljettautomater finns på livligt trafikerade stationer. För den som reser ofta med kollektivtrafik lönar det sig att skaffa ett engångskort eller ett dygnskort. Kort och biljetter kan köpas på HTR:s försäljnings- och serviceställen och biljettautomater.

Även turistens förmånskort Helsinki Card Region innehåller fri reserätt i Helsingfors och också i Esbo, Grankulla och Vanda.

Rutter och tidtabeller

Rutter och tidtabeller hittas lätt med hjälp av HRT:s reseplanerare. Den interna trafiken i Esbo och förbindelserna till Helsingfors förbättras ytterligare då Västmetron kör igång under loppet av år 2017. Metrotrafik från Helsingfors ända till Mattby.